SCHWARZ, I. Rozpoznávání aktivit z trajektorií pohybujících se objektů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Pešek, Martin

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Zendulka, Jaroslav

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 79424