PROCHÁZKA, T. Modelování protokolu PIM-SM v prostředí OMNeT++ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Veselý, Vladimír

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Ryšavý, Ondřej

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 79454