NAVRÁTIL, O. Výukový nástroj pro barvené Petriho sítě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Rogalewicz, Adam

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Kočí, Radek

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 79282