PECH, D. Cloud Framework on Infrastructure as a Service [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Burget, Radek

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Zelený, Jan

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 79232