SEMERÁK, V. Vyhledávání graffiti tagů podle podobnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Drahanský, Martin

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Malčík, Dominik

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 79557