SASÝN, R. Plánování pohybu objektu v 3D prostoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Rozman, Jaroslav

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Zbořil, František

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 79241