HUMENÁ, P. Adaptivní metody řešení eliptických parciálních diferenciálních rovnic [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Valenta, Václav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kunovský, Jiří

Navrhovaná známka

eVSKP id 79256