STRAKA, R. Model strategického rozhodování ve vícehráčové hře s prvky kooperativního chování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Hrubý, Martin

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Rogalewicz, Adam

Navrhovaná známka

eVSKP id 79537