ŠVANDA, P. Nástroj pro generování rámců podle standardu 802.11 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Kačic, Matej

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Hanáček, Petr

Navrhovaná známka

eVSKP id 79006