LICHÝ, S. Agentní platforma pro bezdrátové senzorové sítě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Horáček, Jan

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Zbořil, František

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 79004