KRYGIELOVÁ, M. Author Disambiguation in the Domain of Scholarly Literature [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Burget, Radek

Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Kolář, Dušan

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 79638