SVĚCHOVSKÝ, R. Rekonstrukce 3D geometrie na základě diskrétních volumetrických dat [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Španěl, Michal

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Navrátil, Jan

Navrhovaná známka

eVSKP id 79502