BOCKO, D. Zabezpečená komunikace pro zařízení typu smartphone [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Korček, Pavol

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Kajan, Michal

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 79205