MATYÁŠ, J. FPGA platforma podporující .NET Micro Framework [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Vašíček, Zdeněk

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Minařík, Miloš

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 79626