MATUŠOV, I. Kooperativní plánování projektů v aplikaci Getting Things GNOME [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Smrčka, Aleš

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Holík, Lukáš

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 79217