PEHAL, P. Systém řízení báze dat v operační paměti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Rychlý, Marek

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Bartík, Vladimír

Navrhovaná známka

eVSKP id 79539