BEDNÁŘ, D. Application for Controlling iNELS Intelligent Electrical-Installation for the Windows Phone Platform [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Drahanský, Martin

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Mrnuštík, Michal

Navrhovaná známka

eVSKP id 79174