MAREK, M. Modelování protokolů IS-IS a TRILL [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Veselý, Vladimír

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Grégr, Matěj

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 79563