HROMÁDKA, D. Knihovna pro práci s tetraedrální sítí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Španěl, Michal

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Havel, Jiří

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 78874