MELO, J. Srovnání agentích platforem pro bezdrátové senzorové sítě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Zbořil, František

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Žák, Jakub

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 79255