FRÖML, V. API datového úložiště pro práci s videem a obrázky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Zendulka, Jaroslav

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Volf, Tomáš

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 78740