KUBIŠ, F. Generování 3D stromů na základě vzorových obrázků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Szentandrási, István

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Polok, Lukáš

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 79327