CHALOUPKA, D. Aplikace Bayesovských sítí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Zbořil, František

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Rozman, Jaroslav

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 78953