ŠIMARA, M. Simulační server pro DEVS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Janoušek, Vladimír

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Kočí, Radek

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 79260