APPL, M. Intuitivní kreslení na platformě Android [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Herout, Adam

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kajan, Rudolf

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 78768