HERRMANNOVÁ, D. A Relation/Topic-Based Visualisation to Aid Exploratory Search in Large Collections [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Smrž, Pavel

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Beran, Vítězslav

Navrhovaná známka

eVSKP id 79164