DVOŘÁK, M. Získávání frekventovaných vzorů z proudu dat [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Zendulka, Jaroslav

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hlosta, Martin

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 78644