HOZZA, T. Statická analýza počítačových sítí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Ryšavý, Ondřej

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Veselý, Vladimír

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 79097