BLAHOŽ, V. Vizualizace 3D scény pro ovládání robota [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Španěl, Michal

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Polok, Lukáš

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 78870