SOUKOP, T. Systém pro podporu auditu managementu informační bezpečnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Kreslíková, Jitka

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Květoňová, Šárka

Navrhovaná známka

eVSKP id 79126