POKORNÝ, J. Vytvoření Sparse adaptéru pro infrastrukturu Code Listener [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Dudka, Kamil

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Peringer, Petr

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 79084