HORČIČKA, J. Temporální rozšíření pro Java Data Objects [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Rychlý, Marek

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Bartík, Vladimír

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 78657