NOVÁK, J. Centrála pro dálkové měření teploty [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Vašíček, Zdeněk

Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Šimek, Václav

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 78683