ŘEHÁNEK, M. Detekce objektů pomocí Kinectu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Španěl, Michal

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hradiš, Michal

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 78889