VAĎURA, J. Využití Vertex a Pixel shaderu v OpenGL pro 3D zobrazení 3D obrazových dat v medicíně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Kršek, Přemysl

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Španěl, Michal

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 25806