ZELNÍČEK, L. Optimalizace pro stereoskopické zobrazení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Beran, Vítězslav

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Seeman, Michal

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 25950