SZÖLLÖS, A. Hyperbolická parciální diferenciální rovnice homogenního a nehomogenního vedení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .

Posudky

Posudek vedoucího

Kunovský, Jiří

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Pindryč, Milan

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 26026