FILIP, J. Detekce a sledování malých pohybujících se objektů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .

Posudky

Posudek vedoucího

Hradiš, Michal

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Zuzaňák, Jiří

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 26169