HALAMÍČEK, J. Real-time počítačová hra s prvky UI [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Holík, Lukáš

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Zbořil, František

Navrhovaná známka
F

eVSKP id 25828