ILAVSKÝ, Ľ. Řadič sběrnice PCI pro vývojovou kartu s obvodem FPGA [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Šimek, Václav

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Straka, Martin

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 25523