HORNUNG, T. Návrh zobecněného LCD řadiče [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Strnadel, Josef

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kubek, Ján

Navrhovaná známka

eVSKP id 25173