FILÁK, J. Evoluční optimalizace turnusů jízdních řádů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Jaroš, Jiří

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Bidlo, Michal

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 25924