NEJEZCHLEB, I. Tone-mapping pro HDR obrazy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Seeman, Michal

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Glembek, Ondřej

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 25574