JIRÁČEK, P. Webové služby jako realizace architektury orientované na služby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Weiss, Petr

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Rychlý, Marek

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 25980