LUDVÍK, M. Analýza diagramů byznys procesů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Weiss, Petr

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Květoňová, Šárka

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 25638