RŮŽIČKA, M. Rozpoznání kódu z kontrolního obrázku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Beran, Vítězslav

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Zuzaňák, Jiří

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 25514