ŠEBEK, M. Rozšíření funkcionality systému pro dolování z dat na platformě NetBeans [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Lukáš, Roman

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Zendulka, Jaroslav

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 26007