JEŽ, D. Univerzální vývojová deska pro mikrokontrolery řady Pic18F [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Šimek, Václav

Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Fučík, Otto

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 25532