HEFKA, L. Plánování a rozvrhování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Janoušek, Vladimír

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kočí, Radek

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 25827