FIEDOR, J. Návrh a implementace nástroje pro formální verifikaci systémů specifikovaných jazykem RT logiky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Strnadel, Josef

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Straka, Martin

Navrhovaná známka

eVSKP id 25622